Miranda Boland, Netherlands

Company: Miranda Paardencoaching
Name: Miranda Boland
Country: The Netherlands

Address:
Lekdijk west 16
3961 MC Wijk bij Duurstede
The Netherlands

Phone: +31 6 125 23 222
E-mail: mail@mirandapaardencoaching.nl
Websites: www.mirandapaardencoaching.nlhttps://horsedream-nederland.nl/

Miranda Boland is een onafhankelijk ondernemer die haar wetenschappelijke kennis van biologie en milieumanagement omzet naar strategisch beleidsadvies en projecten initieert om transformatie in gang te zetten.

Bij Miranda Paardencoaching zorgen ervaren coaches van HorseDream Nederland voor een unieke ervaring als het gaat om leiderschap. De locatie is landelijk gelegen en straalt rust uit. De paarden leven in familieverband en zijn gewend aan mensen in hun omgeving.

Sinds 2010 worden er trainingen en coachsessies gegeven met de inzet van paarden, volgens de aanpak van HorseDream – een ervaringsgerichte aanpak voor managers en leiders om meer vanuit het potentieel dat in mensen aanwezig is te werken aan een gemeenschappelijk doel.

Mensen die leidinggeven aan transformaties vinden in Miranda een stuwende kracht in het proces. Ze helpt je sleutelfiguren vinden en coacht je om met een heldere intentie duidelijk te maken welke koers nodig is.Miranda Boland is an independent entrepreneur who converts her scientific knowledge of biology and environmental management into strategic policy advice and starts projects to initiate transformation.
At Miranda Horse Coaching, experienced coaches of HorseDream Netherlands provide an unique experience when it comes to leadership. The location is rural and radiates tranquility. The horses live in a family context and are used to people in their environment.

Since 2010, training and coaching sessions have been given with the use of horses, according to HorseDream’s approach – an experiential approach for managers and leaders to work towards a common goal from the potential that exists in people.

People who manage transformations find a driving force in the process in Miranda. She helps you find key figures and coaches you with a clear intention to clarify which course is needed.