Miranda Boland, Netherlands

Company: Miranda Paardencoaching
Name: Miranda Boland
Country: The Netherlands

Address:
Lekdijk west 16
3961 MC Wijk bij Duurstede
The Netherlands

Phone: +31 6 125 23 222
Email: mail@mirandapaardencoaching.nl
Websites: www.mirandapaardencoaching.nlhttps://horsedream-nederland.nl/

Miranda Boland is een onafhankelijk ondernemer die haar wetenschappelijke kennis van biologie en milieumanagement omzet naar een missiegedreven strategie om transformaties naar een circulaire economie in gang te zetten.

Ondernemers en overheden ondervinden bij Miranda Paardencoaching een unieke leerervaring waar het gaat om transformationeel leiderschap. Ervaren coaches van HorseDream®  Nederland zorgen voor een betrouwbare leeromgeving. Onze locatie ligt in het landelijk gebied de Bosscherwaarden. Met onze bedrijfsvoering dragen wij bij aan een circulaire economie en regeneratief vermogen.

We geven sinds 2010 trainingen en coachsessies met het Art of Leadership programma van HorseDream® – een ervaringsgerichte aanpak voor managers en leiders om meer vanuit het potentieel dat in mensen aanwezig is te werken aan transformatieprocessen.

Duurzaamheidsmanagers en directieleden die een transitie leiden vinden in Miranda een stuwende kracht om van strategie naar uitvoering te komen. Met haar inhoudelijke kennis van milieumanagement en ervaring met gedragsverandering helpt ze jouw bedrijf de stap zetten naar een circulaire, regeneratieve bedrijfsvoering.


Miranda Boland is an independent entrepreneur who translates her scientific knowledge of biology and environmental management into a mission-driven strategy to initiate transformations towards a circular economy.

Entrepreneurs and governments experience a unique learning experience at Miranda Horse Coaching when it comes to transformational leadership. Experienced coaches from HorseDream®  Netherlands provide a reliable learning environment. Our location is in the rural area Bosscherwaarden, near Utrecht. With our business operations, we contribute to a circular economy and regenerative capacity.

Since 2010, we have been providing training and coaching sessions according to the HorseDream® Art of Leadership program – an experiential approach for managers and leaders to work more on transformation processes based on the potential that is present in people.

Sustainability managers and board members who are leading a transition find Miranda as a driving force to move from strategy to execution. With her substantive knowledge of environmental management and experience with behavioural change, she helps your company take the step towards circular, regenerative business operations.